علم‌وفلسفه
 
تاج قطرۀ شیر، یکی از صد عکس برگزیدۀ تایم. عکاس: هارولد ایجرتون. ۱۹۵۷.

بندبازی روی لحظه‌های زمان

خطی صاف و مستقیم که از ازل آغاز می‌شود و به‌سوی ابد می‌رود، یا شاید هم دایره‌ای که آینده‌اش همان گذشته‌اش است و ما در چرخشی بی‌پایان گیر افتاده‌ایم. واقعاً زمان چیست؟ گاهی یک دقیقه به‌اندازۀ صد سال می‌گذرد، و گاهی یک سال در چشم‌برهم‌زدنی تمام می‌شود. آن‌قدر ذهنی است که بدون کمک ساعت‌ها گمش می‌کنیم و آن‌قدر عینی است که می‌شود آن را بفروشیم و بابتش پول بگیریم. آیا بالأخره می‌فهمیم زمان چیست و چه نسبتی با ما دارد؟
 
 
مطالب
مقاله
نوشتار
گفتگو
بررسی کتاب
پربازدیدترین