تاریخ‌وسیاست
 
عکاس: پیوتر ملکسی.

چطور دوستانم به خدمت‌گزاران پوپولیسم تبدیل شدند؟

برای قدرتمدارانِ روبه‌رشدی که منطقِ اصلی‌شان «با ما یا علیه ما» است، هیچکس خطرناک‌تر از دوستِ سابقی که حالا به جرگۀ مخالفان پیوسته نیست. آن اپلبام، نویسندۀ شاخص آمریکایی، چنین موقعیتی دارد. او مدتی مدید با راست‌گرایانی نشست و برخاست داشته است که امروز از ایالات متحده تا اروپای شرقی، قدرت را در دست گرفته‌اند، و حالا، بیش از همه، خطرِ نابودی سیاست‌های دموکراتیک به دستِ آن‌ها را احساس می‌کند. اپلبام در کتاب جدیدش، غروب دموکراسی، از رفاقت‌هایی می‌گوید که به مخالفت و دشمنی انجامیدند.
 
 
مطالب
مقاله
نوشتار
گفتگو
بررسی کتاب
پربازدیدترین